Användarvillkor

 

Välkommen till Johanpoulsen.se och Mediumkurser.se. Genom att skapa ett användarkonto på någon av dessa siter eller dess plattformar anses du som användare ha accepterat användarvillkoren, integritetspolicyn och andra riktlinjer kopplade till dessa siter och plattformar inklusive externa forum. Du är medveten om att personlig och spirituell utveckling kan vara både en spännande men också utmanande resa och genom att använda våra produkter och/eller tjänster så är du personligen ansvarig för din upplevelse och dina resultat. All kursanmälan eller köp av övriga tjänster/produkter sker frivilligt i dina sinnen fulla bruk. 

 

Åldersgräns: 

 

18 års åldersgräns gäller för samtliga kurser, tjänster och produkter kopplade till Johanpoulsen.se och Mediumkurser.se. Genom att skapa ett konto, köpa en kurs, tjänst eller produkt anses du vara medveten om dessa villkor och ansvarig för dina handlingar.  

 

Nöjdhetsgaranti: 

 

Johanpoulsen.se och Mediumkurser.se erbjuder 14 dagars öppet köp på alla online-baserade kurser (gäller ej privata- sittningar, sessioner eller lektioner). Under kursperioden (2 år från ditt startdatum) har du tillgång till din kurs och tillhörande kursmaterial. 

 

Betalning / Delbetalning: 

 

Som användare, elev eller på något sätt kund hos Johanpoulsen.se och/eller Mediumkurser.se accepterar du att du inte kan åberopa ”öppet köp” senare än 14 dagar efter första transaktion. Vid betalning via avbetalningsplan/delbetalning är du skyldig att, efter 14 dagar, fullfölja samtliga avtalade betalningar tills att slutsumman är uppnådd. 

 

Rättigheter: 

 

Användaren bekräftar att innehållet på webbplatserna Johanpoulsen.se och Mediumkurser.se skyddas av upphovsrätt. Allt material, varumärken, affärshemligheter eller annat innehåll är giltiga och skyddade i alla former, i alla medier och teknik som finns nu eller senare utvecklad. Användaren får inte ladda upp, posta/publicera, reproducera eller på något sätt distribuera innehåll skyddat av upphovsrätt eller annan äganderätt utan tillstånd från ägare av upphovsrätten. 

 

Ansvarsfriskrivning: 

 

Informationen och produkterna på denna/dessa webbplats(er) tillhandahålls "som det är" och "som för tillfället tillgängligt." Third Forest, Johan Poulsen, Johanpoulsen.se och Mediumkurser.se ger inga garantier för resultat eller garantier av något slag, uttryckta eller underförstådda, för videor och nedladdningsbara produkter eller andra tjänster som finns tillgängliga på Johanpoulsen.se eller Mediumkurser.se. Third Forest, Johanpoulsen.se och Mediumkurser.se ansvarar inte för exaktheten och tillförlitligheten hos någon åsikt, råd eller uttalande som görs på webbplatsen eller tillhörande forum av någon annan än en auktoriserad representant agerandes under officiella kapacitet. Third Forest, Johanpoulsen.se eller Mediumkurser.se ansvarar inte för vad som händer eller vilken information som förmedlas mellan elever och klienter/övningspersoner. Som elev är du personligt ansvarig för att utföra dina övningar/uppgifter efter bästa förmåga samt att informera dina klienter/övningspersoner om att dessa ställer upp på egen risk. 

 

Kurs-forum: 

 

Johanpoulsen.se och Mediumkurser.se har för avsikt att, inom rimlig tid, svara på de frågor som kommer in via kurs-forum eller kopplade sociala nätverk. Johanpoulsen.se och Mediumkurser.se kan inte garantera när/om du får svar på dina frågor. Frågor ställda via inlägg i kopplade kurs-forum och/eller sociala nätverk kan ibland gå förlorade i mängden av andra inlägg och om du inte fått svar på dina frågor rekommenderar vi att ställa dessa igen. Johanpoulsen.se och Mediumkurser.se tar inget ansvar för svar eller inlägg som publicerats av andra kursdeltagare eller användare av dessa plattformar. 

 

Ansvarsbegränsning: 

 

Du är helt överens och medveten om att användningen av webbplatserna Johanpoulsen.se och Mediumkurser.se är helt på egen risk. Third Forest, Johan Poulsen, Johanpoulsen.se, Mediumkurser.se eller någon annan officiellt representant för dessa enheter är inte på något sätt ansvariga gentemot dig eller någon annan för skada eller förlust kopplad till: användningen av eller oförmågan att använda innehållet tillgängligt på någon av dessa webbplatser och dess plattformar. Uttalanden eller beteenden som publicerats eller gjorts offentligt tillgängliga på dessa webbplatser och dess plattformar. Eventuella åtgärder som vidtas som svar på eller till följd av all information som finns tillgänglig på dessa webbplatser och dess plattformar. Eventuella skador som orsakats av förlust av tillgång, radering, misslyckad lagring, fel på säkerhetskopiering eller ändring av innehåll på dessa webbplatser och dess plattformar, eller alla andra frågor som rör användningen av innehållet. 

 

Ändringar i användarvillkor: 

 

Vi kan uppdatera våra användarvillkor från en tid till annan. Alla ändringar kommer att verkställas retroaktivt. 

 

Third Forest 

Tryggestad

387 94 Borgholm. 

 

Senast uppdaterad: 2021-02-11 

 

Läs vår integritetspolicy här.

 

Copyright - Johan Poulsen. Alla rättigheter förbehållna

 

Till startsidan