Image

Mediumskap & Medial Utveckling


Image

Image


Mediumkurser är en webbaserad mediumskola för dig som är intresserad av intuition, divination och medialitet. Här får du möjlighet att utveckla dina egna förmågor, lära dig göra privatsittningar och ta nästa steg i din mediala utveckling. 

 Image

Image

Modern MediumshipA Complete (Woo-Woo-Free) Course to Become a Successful Psychic Medium – är kursen ”Modernt Mediumskap” i bokform på engelska. Boken innehåller samma steg-för-steg process som kursen Modernt Mediumskap samt historier och upplevelser från min egna mediala resa.

 


Full-Time Spiritual BusinessA Guide to Launching and Scaling Your Spiritual Practice as a Psychic, Medium, or Healer – är baserad på kursen “Smart Spirituellt Företagande”. Boken är skriven på engelska och går igenom alla viktiga steg för dig som önskar starta, utveckla och jobba heltid som spirituell utövare.

 
Svenska Medium


I Svenska Medium hjälper fyra framstående medium människor som vill komma i kontakt med närstående som har gått bort. Utan att i förväg veta vilka de ska träffa, eller någonting om dem, använder varje medium olika metoder för att försöka etablera en kontakt mellan den levande världen och ”andra sidan”.

 


Image

© 2024 Johan Poulsen