Image

Mediumskap & Medial Utveckling


Image

Image


Mediumkurser är en webbaserad mediumskola för dig som är intresserad av intuition, divination och medialitet. Här får du möjlighet att utveckla dina egna förmågor, lära dig göra privatsittningar och ta nästa steg i din mediala utveckling. 

 Image

Image

Modern Mediumship – A Complete (Woo-Woo-Free) Course to Become a Successful Psychic Medium – är kursen ”Modernt Mediumskap” i bokform på engelska. Boken innehåller samma steg-för-steg process som kursen Modernt Mediumskap samt historier och upplevelser från min egna mediala resa.

 


Svenska Medium


I Svenska Medium hjälper fyra framstående medium människor som vill komma i kontakt med närstående som har gått bort. Utan att i förväg veta vilka de ska träffa, eller någonting om dem, använder varje medium olika metoder för att försöka etablera en kontakt mellan den levande världen och ”andra sidan”.

 


Image

© 2022 Johan Poulsen