Integritetspolicy

 

Integritetspolicy för dataanvändning: 

 

Din integritet är viktig för Third Forest, Johanpoulsen.se. och Mediumkurser.se. Vi har utvecklat en sekretesspolicy som täcker hur vi samlar in, använder, överför och lagrar din information. Vi vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas, och vi uppskattar ditt förtroende och kommer att hantera detta noggrant och förnuftigt. Denna text beskriver vår integritetspolicy. Vänligen ta en stund för att bekanta dig med vår policy och kontakta oss gärna om du har några ytterligare frågor (info@johanpoulsen.se) 

 

VIKTIGT: Genom att besöka Johanpoulsen.se eller Mediumkurser.se så accepterar du alla praxis som beskrivs i denna integritetspolicy samt våra användarvillkor. Eventuella tvister, skadestånd och resolutioner hanteras i enlighet med svensk lag. 

 

Om inte annat anges gäller vår nuvarande Integritetspolicy för all information som vi har om dig och ditt konto. Vi kan e-posta periodiska påminnelser om våra villkor, men även om vi inte gör det bör du regelbundet besöka vår hemsida för att se de senaste ändringarna som kommer att gälla retroaktivt även om vi inte meddelat dig om dessa ändringar. Om du vid något tillfälle upplever oro för din privata integritet på Johanpoulsen.se och/eller Mediumkurser.se så ber vi dig kontakta oss med en komplett beskrivning så kommer vi att försöka lösa detta på bästa sätt. 

 

Insamling och användning av personuppgifter: 

 

Vilken personlig information samlar vi in? 

 

Personlig information är data som kan användas för att identifiera eller kontakta en person för generell eller specifik information. Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, prenumerera på vårt nyhetsbrev, registrera dig för en kurs, köper produkter/tjänster och/eller fyller i ett formulär. 

 

Vid beställning eller registrering på vår webbplats, eller när du kontaktar oss kan du bli ombedd att lämna personuppgifter och skriva in sådan information som ditt: namn, e-postadress, adress och/eller telefonnummer, kontaktinställningar och kreditkortsuppgifter etc. Du kan dock besöka vår webbplats anonymt och du kan välja att inte ge oss någon av denna information, men om så är fallet kanske du inte kommer kunna utnyttja våra tjänster. 

 

Vi kan lagra och dela den här personliga informationen med andra företag eller anknutna partners och använda denna i enlighet med vår integritetspolicy. Dessa företag kan också kombinera informationen med annan information de har samlat för att ge och förbättra deras produkter, tjänster, innehåll och reklam. Om du väljer att ge oss kontaktinformation (som ovan) för vänner eller familj kan vi samla in och använd den informationen också. 

 

Vad använder vi din information för? 

 

Den personliga information som vi samlar in från dig tillåter oss att hålla dig uppdaterad gällande många funktioner på vår webbplats, till exempel våra senaste meddelanden, uppdateringar och kommande evenemang, kurser, litteratur, böcker och produkter, till exempel. Vi använder även personlig information för att utveckla, leverera och förbättra våra produkter eller material, tjänster, innehåll och reklam. Vilken som helst av informationen vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt: 

 

För att personifiera din upplevelse.  

 

För att hjälpa oss att bättre svara på dina individuella behov. 

 

För att förbättra vår hemsida. För att bearbeta transaktioner. 

 

För att administrera en tävling, marknadsföring, undersökning eller annan webbplatsfunktion. 

 

För att skicka periodiska e-postmeddelanden. 

 

Vi kan använda personuppgifter för interna ändamål som revision, dataanalys och forskning, samt för att förbättra oss själva, våra produkter och din upplevelse av vår webbplats. 

 

Din information, antingen offentlig eller privat, kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller ges till något annat företag av någon anledning överhuvudtaget, utan ditt samtycke, annat än för det uttryckliga syftet med att leverera en köpt produkt eller tjänst. 

 

Den e-postadress du anger för orderbehandling eller registrering, kan användas för att skicka information och uppdateringar som gäller din beställning eller registrering, tillfälliga företagsnyheter, uppdateringar, viktiga meddelanden, produkt- eller serviceinformation, ändringar i våra villkor eller policyer som kommer att gälla retroaktivt, samt ytterligare meddelande. 

 

Observera: Om du vill avbryta prenumerationen av framtida e-postmeddelanden inkluderar vi anvisningar längst ner i varje e-postutskick. 

 

Insamling och användning av icke-personliga uppgifter: 

 

Vilken information samlar vi in? 

 

Vi samlar också in icke- personlig information som är data i en form som inte har någon direkt koppling till en viss person eller individ. Vi får samla, använda, överföra och avslöja icke-personliga uppgifter för olika ändamål. Nedan följer några exempel på vad vi samlar in och hur vi kan använda denna data: 

 

Vi kan samla in information som ditt yrke, språk, postnummer, riktnummer, typ av enhet/operativsystem, plats etc. för att bättre kunna hjälpa dig och kanske tillhandahålla eller förbättra produkter, tjänster, meddelanden och reklam. Vi kan också samla information om dina aktiviteter på våra webbplatser, denna information kommer att användas för att hjälpa oss att ge dig mer användbar information, samt förstå vilka delar av vår hemsida, produkter och tjänster som är av största intresse för kunder som du. 

 

Om vi kombinerar denna "icke-personliga information" med "personlig information" kommer den kombinerade informationen att behandlas som ”personlig information” under den tid den kombineras. 

 

Automatisk information: 

 

Exempel på information som vi samlar in och analyserar är internet protokoll (IP)-adresser som används för att ansluta datorn till Internet och logga in. Vi samlar även in e-postadress, lösenord för respektive webbplats, dator och anslutningsinformation som webbläsartyp, version och tidszon, plug-in typer och versioner, datum och tid, cookie nummer, produkter du tittade på eller sökte, operativsystem och plattform samt inköpshistoria som vi ibland sammanställer med liknande information från andra kunder. 

 

Under vissa besök kan vi använda programvaruverktyg som JavaScript för att mäta och samla information om sessionen, inklusive sidans svarstider, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, en sidas interaktionsinformation (som rullning, klick mm.), och vilka metoder som används för att bläddra bort från sidan. Vi kan också samla in teknisk information som hjälper oss att identifiera din enhet för att förebygga bedrägerier och för diagnostiska ändamål. 

 

Hur skyddar vi din information? 

 

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten när du anger eller skickar in din personliga information. Vi erbjuder användningen av en säker server. Alla känslig information så som kredituppgifter mm. som du använder vid köp hos oss överförs via krypterad teknik. Vi kan inte se eller få tillgång till dessa uppgifter, all information av detta slag hålls strikt konfidentiell och hanteras endast av auktoriserad och certifierad leverantör av online-betalningar. Se mer på: https://stripe.com/se  

 

Var alltid noga med att logga ut om du använder en delad eller offentlig dator. 

 

Information till utomstående parter? 

 

Säkerheten runt din information är viktig för oss och vi ger eller säljer aldrig denna vidare. Ibland kan vi göra viss personlig information tillgänglig för strategiska partners som arbetar med oss för att tillhandahålla produkter, tjänster eller råd som hjälper oss att marknadsföra till våra kunder. Personlig information kommer endast att delas av oss för att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, tjänster, meddelanden och reklam, det kommer inte att delas med tredje part för marknadsföring. Vi säljer eller överför ingen information till tredje part som personligen kan kopplas till dig eller din identitet. Detta inkluderar emellertid inte betrodda tredjeparts partners som hjälper oss driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet eller finns till för att hjälpa dig så länge som parterna är överens om att hålla denna information konfidentiell enligt denna integritetspolicy. 

 

Vem mer skulle kunna få del av din information? 

 

Vi kan släppa din information när vi tror att detta är nödvändigt för att tillämpa våra användarvillkor och vår integritetspolicy i syfte att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Dock kan Icke-personligt identifierbar besökarinformation tillhandahållas andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning. 

 

Det kan vara nödvändigt - enligt lag, i en rättslig process, rättstvister och/eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter inom eller utanför Sverige att lämna ut din personliga information. Vi kan också avslöja information om dig om detta beslutas p.g.a. nationella ändamål, säkerhet, brottsbekämpning eller andra frågor av allmänt intresse där informationen är nödvändigt eller lämpligt för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerheten för våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Självklart inkluderar detta dock inte försäljning, uthyrning eller delning av din personligt identifierbara information för kommersiella ändamål i strid med de åtaganden som anges i denna Integritetspolicy. 

 

Vi kan också släppa information om dig om det beslutas att detta är rimligt och nödvändigt för att tillämpa våra villkor och skydda vår verksamhet eller dess användare. I händelse av en omorganisation, fusion, eller försäljning kan vi överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part. 

 

Tredjepartslänkar: 

 

Ibland kan vi inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part på vår hemsida. Dessa tredje parts webbplatser har separata och oberoende användarvillkor, Integritetspolicys och cookiepolicys och du bör granska dem när det är tillämpligt. 

 

Vi har därför inget ansvar för innehållet eller aktiviteter på dessa länkade webbplatser. Vi strävar efter att skydda integriteten på våra egna webbplatser och välkomnar eventuell återkoppling om dessa externa eller länkade webbplatser. 

 

Skydd av personlig information: 

 

Vi vidtar försiktighetsåtgärder - inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder - för att skydda din personliga information mot förlust, stöld och missbruk, såväl som mot otillåten tillgång, upplysning, ändring och förstörelse. 

 

När du använder några av våra tjänster eller postar/publicerar i ett forum, chattrum eller via en social nätverkstjänst är den personliga informationen du delar synlig för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du är ansvarig för den personliga information du väljer att använda i dessa sammanhang. Till exempel, om du anger eller publicerar ditt namn och din e-postadress i ett forum så blir den informationen offentlig. Var försiktig när du använder dessa tjänster och funktioner. 

 

Integritet och lagring av personlig information: 

 

Vi hoppas kunna göra det lätt för dig att behålla din personliga information korrekt, fullständigt och aktuellt. Vi kommer behålla din personliga information för den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna Integritetspolicy såvida inte en längre tid krävs eller tillåts av lag. 

 

Tillgång till personlig information: 

 

För personlig information gör vi vårt bästa för att hjälpa dig med att korrigerar data om den är felaktigt eller radera data som vi inte behöver behålla enligt lag eller andra legitima affärsändamål. Vi kan avvisa förfrågningar som är orimliga eller kräver oproportionerliga tekniska insatser, riskerar att äventyra andras integritet, är extremt opraktiska eller som inte krävs enligt lag. Åtkomst, rättelse eller borttagningsförfrågningar kan göras via följande mejladress: info@johanpoulsen.se 

 

Övrigt: 

 

Vi värdesätter din integritet och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att denna verksamhet skall överensstämma med gällande lagar och regler. 

 

Sekretessfrågor och kontakt: 

 

Om du har frågor eller problem angående våra användarvillkor, integritetspolicy eller databearbetning, var god kontakta oss på via email: info@johanpoulsen.se 

 

Endast en online-policy: 

 

Denna integritetspolicy gäller endast information som samlas in via våra webbplatser och inte information som samlas in off-line. 

 

Ditt samtycke: 

 

Genom att använda våra webbplatser godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och alla tillägg eller raderingar som lagts upp av oss när som helst. 

 

Third Forest 

Tryggestad 

387 94 Borgholm 


Senast uppdaterad: 2021-02-11

 

Till startsidan